معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/04/30  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/12/15 جناب آقای مجید احمدی

محلی به سمت مدیر عامل منصوب شدند. همچنین اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
رضا نجات بخش اصفهاني رضا نجات بخش اصفهاني 1284799271 فاقد نماینده فاقد نماینده عضو هیئت مدیره غیر موظف MBA
شرکت عمران سرمايه آيريک خزر ( عمران خشت اميد) شرکت عمران سرمايه آيريک خزر ( عمران خشت اميد) 459643 حسام معتضديان قمي حسام معتضديان قمي 0063525968 نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف فوق ليسانس اقتصاد
صنعت محور دانوش (با مسئوليت محدود)(شرکت ستاره سهيل احصاء( صنعت محور دانوش (با مسئوليت محدود)(شرکت ستاره سهيل احصاء( 18056 حسين ماهيار حسين ماهيار 1380691931 رئیس هیئت مدیره غیر موظف ليسانس مهندسي
شرکت وزين سازان آريا سام شرکت وزين سازان آريا سام 483060 امير ونکي امير ونکي 0440199816 عضو هیئت مدیره غیر موظف فوق ليسانس مديريت مالي
سرمايه سازان دانوش منطقه آزادانزلي(شهاب سازه صنعت منطقه آزادانزلي) سرمايه سازان دانوش منطقه آزادانزلي(شهاب سازه صنعت منطقه آزادانزلي) 2880 مجيد احمدي محلي مجيد احمدي محلي 5829753723 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موظف ليسانس حسابداري
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *